all rights reserved to move
CCC I Gino Rossi 2021
 

Photo: Tatiana Pancewicz-Wysmyk & Karol Wysmyk
Starring: Kasia Struss, Ewa WItkowska
Stylist: Marcela Stańczyk
Hair: Michał Bielecki
Make-up: Wilson
Production: Magdalena Opacka / MOVE,
Ewa Kwiatkowska, Grzegorz Perek

10